Pondělí, 29 května, 2023
- Reklama -123jobs

4 způsoby, jak zbavit zdi vlhkosti

Máte v domě vlhké zdi? Jde o problém, který byste neměli brát na lehkou váhu. Možností na sanaci je několik.

Nadměrná vlhkost ve zdivu obvykle dá o sobě vědět. A nejde jen o typický zápach zatuchliny. Na povrchu stěn se objeví tmavé mapy, případně solné výkvěty, omítka se začne vydouvat a opadávat.

Vlhké zdi mají výrazně horší tepelněizolační schopnost, s čímž jsou spojeny vyšší náklady na vytápění, ale nebezpečné je zejména zhoršení statických vlastností a růst plísní a hnilobných bakterií, pro které je vlhké prostředí ideální. Je tedy jasné, že vlhké zdi nemohou zůstat bez povšimnutí. Co s tím?

Odkopání zdí patří k doplňkovým způsobem odvlhčení
Odkopání zdí patří k doplňkovým způsobem odvlhčení, který je sice pracný, ale můžete ho udělat i svépomocí. Zdi se po celém obvodu domu odkop tak, aby nebyly ve styku se zeminou, která je zdrojem vlhkosti. Rýha se pak oddrenážuje a zasype kamenivem, aby voda mohla odtékat a odpařovat se. Rizikem je zde však vysypání základů a narušení statiky stavby, odkopanú stěnu a základ proto třeba zpevnit. Zdroj: Ing. Arch. Július Lišaník

Osvědčený postup je: najít příčinu vlhnutí, odstranit ji a pak zdi vysušit. Příčin může být mnoho a také způsobů, jak dům odvlhčit, je několik. Vlhké stěny mohou být například důsledkem chybějícího zateplení, prasklého potrubí či dešťové vody, která se pro poškozené žlaby dostává tam, kam by neměla.

Odkopání zdí patří k doplňkovým způsobem odvlhčení
Zdroj: Ing. Arch. Július Lišaník

Nejčastěji je však důvodem vlhnutí zdí nedostatečná, poškozená nebo chybějící hydroizolace. Voda se tak do nich dostává z podloží či okolní zeminy (vzlínáním v kapilárách ve stavebních materiálech dokáže vystoupat až do výšky 10 m). V takovém případě se na sanaci mohou použít metody, kterými se ve zdivu vytvoří nová bariéra – buď mechanická nebo těsnicí a hydrofobizační clona. Ta doplní nebo nahradí chybějící hydroizolaci, čímž se zabrání pronikání zemní vlhkosti do zdí.

Posouzení stavu zdiva a návrh vhodného způsobu sanace byste měli nechat na odborníka. Určitě se vyhněte metodám, které nejsou vědecky a technicky podložené.

Druhou možností jsou neinvazivní technologie, které vlhkost ze zdiva odvedou, čímž ho vysuší. Různé metody se přitom mohou použít buď jednotlivě, nebo v kombinaci, a to podle konkrétní situace.

„Sanaci nelze provést bez důkladné znalosti příčin vlhnutí a stavby samotné. Vždy by ji měli realizovat odborníci, kteří po průzkumu určí příčiny vlhkosti a nejvhodnější způsob sanace. Obvykle je přitom nutná kombinace více metod, „upozorňuje JUDr. Ing. Andrej Krajčovič, majitel společnosti AXALL.

Přečtěte si také
Původní zdi byly problémem, nakonec se stal kámen dominantou bytu

  1. Mechanické bariéry
    Do konstrukce se v tomto případě vloží dodatečná mechanická hydroizolace, která zabrání vzlínání vlhkosti. Způsobů je několik. Zdivo může podříznout (dle materiálu a tloušťky zdí ruční nebo řetězovou pilou, případně diamantovým lanem), do vzniklé mezery se vsune izolace (asfaltová lepenka s pevnou vložkou nebo tlustší fólie na bázi PVC) a spára se vyplní speciální expanzní maltou.

Vytváření mechanické bariéry
Mechanická bariéra proti vzlínání vody se vytvoří vsunutím izolačního materiálu (např. Asfaltových pásů) do celého průřezu zdiva. Jednou z možností je tzv. podřezávání zdí. Zdroj: www.ren.sk

Druhou možností je premurovanie hydroizolační spáry – vybere se několik vrstev cihel a nahradí se novými včetně vrstvy hydroizolace. Do třetice lze do stěn pomocí speciálního příklepového lisu zarazit vysokopevnostní nerezové plechy. V každém případě je třeba spojit vloženou hydroizolaci s vodorovnou izolací podlahy, případně se svislou izolací stěny, jinak systém nebude správně fungovat.

výhody

Jde o rozšířený a spolehlivě fungující způsob sanace s téměř okamžitým a 100 procentním účinkem.

rizika

Tato metoda je poměrně drahá, náročná na strojové vybavení i na realizaci a nemůže se dělat pod úrovní terénu. Takový výrazný zásah do stavby musí určitě posoudit statik. V některých starších objektech, které byly dlouho vlhké, může nastat nepříjemný efekt – citlivější materiály, např. hliněné cihly, se mohou při rychlém přesušení začít rozpadat.

  1. Injektáž a infuze
    Při těchto metodách se do zdiva napustí suspenze, která reaguje s vodou. Vytvoří tak chemickou, krystalickou či jinou hydroizolační clonu, která omezí nebo zcela zastaví vzlínání vlhkosti. Výhodou je, že zároveň naváže vodu, čímž stěny aktivní vysuší. Nejdříve se do zdiva navrtají otvory (nad terénem v několika horizontálních řadách, pod úrovní terénu na celé ploše).

Další články autora

Komentář

Reklama

PR článek